26. MAREC

Každá metóda duchovnej disciplíny bude mať dve nevyhnutné a neoddeliteľné krídla: absolútnu trpezlivosť a pevné odhodlanie.

Ak by som mal vybrať, ktorá vlastnosť je na začiatku duchovného života najdôležitejšia a najviac napĺňajúca, potom musím povedať, že je to sebadisciplína. Potrebujeme disciplinovaný život. Naša myseľ je obeťou pochybností, starostí, úzkosti, a tak ďalej. Disciplinovaný život nebude mať taký istý osud. Bude mať radosť a mier. Disciplinovaný život je výsledkom neustáleho cvičenia. Nikto sa nestane majstrom sveta za noc. Čo znamená cvičenie? Cvičenie znamená trpezlivosť. Trpezlivosť nie je niečo slabé. Je to čosi dynamické, je to čosi osvecujúce. Aby sme mali disciplinovaný život, potrebujeme trpezlivosť. Ak dnes chceme okamžite disciplinovaný život, možno to bude nemožné. Ale zajtra to bude možné.

Aby som zvýšil
svoju vnútornú blaženosť pokroku,
znova venujem svoju pozornosť
životu sebadisciplíny.