27. MAREC

Ak dokážeš utíšiť svoju myseľ a požiadať svoje srdce, aby hovorilo s Bohom, len vtedy máš správny smer.

Meditácia je ako vnútorná baterka. Keď vstúpiš do tmavej miestnosti s baterkou, miestnosť sa okamžite osvetlí. Keď vstúpime s meditáciou do podvedomých, nevedomých alebo dokonca bezvedomých častí svojej bytosti, okamžite pocítime, že prišlo svetlo. A keď príde svetlo, božskosť, ktorou je ticho v nás, okamžite dostane príležitosť na vesmírne rozpätie.

Každý deň sa modli k Pánovi Najvyššiemu, aby vyniesol do popredia tvoje vnútorné slnko. To utíši

System Message: WARNING/2 (<string>, line 13)

Literal block ends without a blank line; unexpected unindent.

sviečku tvojej zmätenej mysle.