28. MAREC

Život krásy je životom mieru.

Mier neznamená len neprítomnosť hádok a boja. Mier je prejavením našej neoddeliteľnej jednoty so všetkým. Táto jednota nie je jednotou konečného s konečným, ale jednotou konečného s Nekonečným. Keď sa konečné stotožní s Nekonečným, krása Nekonečného premení samotný dych konečného a krása Zeme sa spojí s krásou Neba. Krásou Zeme je dušeplný plač, krásou Neba je dušeplný úsmev. Keď sa stretne plač Zeme s úsmevom Neba, vtedy svitne dokonalosť krásy.

Keď moje srdce mieru sníva, môj život blaženosti spieva.