29. MAREC

Disciplinovaný život môže vzniknúť len z jednej veci, a tou je ašpirácia, náš vnútorný plač.

Keď plačeš po vonkajších veciach, niekedy ich dostaneš a niekedy nie. Ale ak je tvoj vnútorný plač úprimný, uvidíš, že príde naplnenie. Dieťa plače za mliekom. Plače vo svojej kolíske, v obývačke. Matka môže byť v kuchyni. Kdekoľvek je, keď počuje jeho plač, pribehne, aby dieťa nakŕmila mliekom. Prečo? Matka cíti, že plač dieťaťa je pravý a úprimný. Podobne, aj v duchovnom živote máme vnútorný plač. Ak máme vnútorný plač, potom nezáleží na tom, kedy plačeme. Môže to byť o jednej, o tretej, napoludnie, ráno alebo večer. Tento plač dosiahne Boha v ktorúkoľvek hodinu, a Boh ho určite naplní.

Nikdy nedovoľ prúdiacim slzám svojho srdca, aby vyschli. Nikdy!