3. MAREC

Sebadôvera znamená Božie vnútorné vedenie.

V duchovnom živote nám Boh dáva schopnosť vykonať to, čo On chce. Naša odovzdanosť k Nemu je pre nás spôsobom, akým môžeme pomôcť sami sebe, pretože On nám dáva správny postoj a hovorí nám, čo by sme mali vo vonkajšom svete vykonať. Božia Sila a Božie Svetlo nám dávajú schopnosť pomôcť sami sebe. Musíme sa snažiť, ale neustále musíme pamätať na to, že Boh je naším Zdrojom. Je to On, kto nám dáva schopnosť, aby sme sami sebe pomohli. Musíme byť Jeho nástrojmi. Vykonávame prácu, ale musíme ju robiť pre Boha. Si Božím dieťaťom. On naplní všetky tvoje potreby. Ako ty napĺňaš potreby svojho dieťaťa, Boh naplní tvoje potreby.

Ak sa nebudeš riadiť
šepotom svojej duše,
tvoj život bude
horkým sklamaním.