4. MAREC

Najprv sa staň osvieteným jednotlivcom. Potom sa môžeš stať tvorcom naplneného sveta.

Vonkajší svet môže byť naplnený prostredníctvom vnútorného sveta. Ako zaseješ vo vnútri, tak budeš žať navonok. Ak skoro ráno ponúknem Bohu jednu božskú myšlienku, jednu duchovnú myšlienku, uvidím, že počas dňa zožnem plody tejto božskej myšlienky. Ak sa modlím alebo meditujem na božskú lásku, radosť alebo mier, počas dňa sa budem tešiť z plodov svojej modlitby a meditácie v podobe lásky, radosti, mieru alebo čohokoľvek, po čom plačem. Vnútorný svet môže a musí ovplyvniť vonkajší svet k lepšiemu.

To, čo pevne uchovávaš
vo svojom svete myšlienok,
ťa urobí buď
pouličným žobrákom
alebo veľkým kráľom.