5. MAREC

Ak vedieš duchovný život, potom Boh stojí v každom okamihu tvojho života na prvom mieste.

Pre obyčajného človeka Boh nie je na prvom mieste. Blahobyt, moc, dôležitosť, sláva a iné veci sú u neho na prvom mieste. Ale duchovný človek vraví: „Boh musí byť na prvom mieste, vnútorný život musí byť na prvom mieste.“ Ako zasejeme, tak budeme žať. Zasejeme semienko a to vyklíči. Potom vyrastie na obrovský strom. Takže náš vnútorný život musí byť na prvom mieste, pretože všetko v našom vonkajšom živote, či už je to duchovné alebo nie, je výsledkom a stelesnením nášho vnútorného života. Duchovný človek cíti, že vnútorný život je nanajvýš dôležitý a musí byť na prvom mieste. Obyčajný človek cíti: „Nie, duchovný život je hmlistý a bezvýznamný. Užime si života. Vlastnime a buďme vlastnení. Užime si sveta a nechajme svet, nech si užije nás. Medzi duchovným a obyčajným životom neexistuje žiadny most.“ Ale duchovný človek úprimne volá: „Chcem sa zjednotiť s Pravdou jej vlastným spôsobom a vniesť ju do svojho vonkajšieho života.“ Pravda je vo vnútri, ale musíme ju pocítiť a vyjadriť aj navonok.

Kým nedáš Boha na prvé miesto
vo všetkom, čo robíš a čo hovoríš,
tvoj ašpirujúci život
zvädne do ničoty.