6. MAREC

Najprv sa oddane modli k Bohu, aby ťa považoval za Svojho vlastného. Až potom budeš môcť pokladať svet za svoj vlastný.

Čím viac nasledujeme vnútorný život, tým zmysluplnejším sa stáva vonkajší život. Inak vonkajší úspech nebude mať bez svojej podstaty, čiže bez vnútorného života, žiadny zmysel. Nič iného ako vnútorný život nedokáže neuspokojiť teba, mňa alebo kohokoľvek na Zemi. Vnútorný život je životom duše, kde neustále rastie skutočnosť a božskosť. Takže prosím, nasleduj vnútorný život. Vnútorný život ťa bude viesť, inšpirovať a radiť ti, ako môžeš byť božsky a nanajvýš úspešný vo svojom vonkajšom živote.

Len plávaj
na lodi svojej ašpirácie.
Boh bude oznamovať
najväčšiu slávu tvojho dobrodružstva.