7. MAREC

Menej mysli a viac medituj. Menej plánuj a viac konaj.

Meditácia ťa vyslobodí z mora nevedomosti. Meditácia ti dá večnú slobodu. A táto sloboda je slobodou jednoty. Teraz sa nedokážeš zjednotiť ani s druhým človekom stojacim vedľa teba. Svojím egom cítiš, že ty si ty a ona je niekto iný. Takže kde je sloboda? So svojou veľmi obmedzenou schopnosťou a obmedzenou vedomosťou sa snažíš presadiť svoju vôľu a využiť svoju ľudskú moc k tomu, aby si ovládla druhých. To nazývaš slobodou. To nie je sloboda. Skutočnou slobodou je neoddeliteľná jednota s vesmírom. Rastiete spolu. Dosahuješ niečo a vidíš, že celý svet to dosahuje súčasne s tebou.

Súčasný spôsob
nie je spôsob, ako sa stať dobrým.
Súčasný spôsob
nie je spôsob, ako milovať Božie stvorenie.
Spôsob, ako sa stať dobrým,
je modliť sa neprestajne.
Spôsob, ako milovať Božie stvorenie,
je meditovať bezpodmienečne.