8. MAREC

Chudobná myseľ sa sťažuje. Bohaté srdce si vždy uchováva svoju jednotu s Bohom - stvorením.

Ak chceš vnútornú slobodu, duchovnú slobodu, potom by som rád povedal, že sa to dá dosiahnuť, keď sa zjednotíš so zvyškom ľudstva. Čo máš zo slobody, ktorú získaš z oddeľovania sa od druhých? Áno, mali by sme sa oddeľovať od nevedomosti, nedokonalosti, obmedzenia, spútanosti, a tak ďalej, ale nemali by sme sa a nesmieme sa oddeľovať od svojej duše, od skutočnosti, ktorou je svetlo a blaženosť. Keď vedieme duchovný život, mali by sme si uvedomiť, že našou skutočnou slobodou je stotožnenie sa so zvyškom sveta, s celým ľudstvom. Tým, že sa staneme jedným, sa zjednotíme. Zjednotení budeme pochodovať k Najvyššiemu. Zjednotení naplníme svoj Cieľ.

Môj Pane Najvyšší,
daj mi schopnosť
milovať telo skutočnosti Tvojho stvorenia
presne takým istým spôsobom,
ako milujem
Nesmrteľnosť Duše Tvojej Vízie.