9. MAREC

Tvoje vnútorné bytie a Božia vonkajšia skutočnosť sú jedným.

Keď miluješ sám seba božsky, nie emocionálne alebo egoisticky, miluješ sa, pretože v tebe dýcha Boh, pretože Boh Sa chce cez teba naplniť. Ak sa miluješ sebecky, zabíjaš sa. Ak sa miluješ nebožsky, spútavaš sa. Ale keď sa miluješ božsky, miluješ sa, pretože v tebe je Boh. To je dôvod, prečo sa miluješ. Ty a Boh ste jedným.

Vyzývam ťa, aby si urobil
správnu vec:
Miluj sa úprimne a oduševnene.
Zakazujem ti urobiť
nesprávnu vec:
Nemaj nízku mienku o sebe
a nespočívaj bláznivo v ľahostajnosti.