Kormidelníkov spôsob učenia

Bol raz jeden kormidelník, ktorý bol veľmi, veľmi milý. Každý deň prevážal cez rieku ľudí  na svojom člne. Každý ho mal rád a tešil sa na čas, strávený na jeho člne počas plavby z jedného brehu k druhému. Jedného dňa prišiel k nemu mládenec a povedal: ,,Chcel by som byť tvojím učňom. Chcel by som sa od teba naučiť všetko potrebné, aby som mohol byť kormidelníkom. Si taký láskavý. Prosím, naučíš ma to? " Kormidelník povedal :,, Veľmi rád ťa budem učiť. Ak skutočne chceš byť kormidelníkom, prvú vec, ktorú budeš potrebovať, je trpezlivosť. Každý deň prevážam cez rieku veľa cestujúcich. Niektorí fajčia, niektorí hovoria o nebožských veciach, niektorí majú so sebou zvieratá alebo koše plné zeleniny. Je veľa vecí, ktoré môžu plavbu znepríjemniť, preto musíš byť veľmi opatrný. Musíš mať trpezlivosť."     Mládenec si vypočul všetko, čo mu kormidelník povedal a pozoroval, ako kormidelník začína pripravovať čln na plavbu. O dve alebo tri minúty neskôr kormidelník povedal: ,, Ak mi chceš skutočne pomôcť, budeš potrebovať trpezlivosť. Veľa ľudí počas plavby fajčí, mnohí hovoria o nebožských veciach, mnohí prevážajú so sebou obrovské vrecia alebo kozy. Musíš byť veľmi, veľmi opatrný v každej chvíli. Dnes ma môžeš iba pozorovať. Neskôr ťa určite začnem učiť." O niekoľko minút začal kormidelník hovoriť znovu tú istú prednášku. ,,Musíš byť veľmi opatrný ! Ľudia môžno budú fajčiť alebo hovoriť o nebožských veciach. Niektorí prevážajú ťažký náklad. Budeš potrebovať veľmi veľa trpezlivosti." Nakoniec mladý muž povedal: ,, Starec, toto všetko som už počul. Trikrát si mi zopakoval presne tú istú vec. Myslíš si, že som hluchý ? Myslíš si, že som idiot ? Preboha, kedy mi už začneš  hovoriť o tom, ako kormidlovať čln ?" Dobrosrdečný kormidelník sa smutne pozrel na mládenca a povedal:,, Pozri, ja som zopakoval svoju radu iba trikrát a ty si hneď stratil trpezlivosť. Myslíš si, že s takouto trpezlivosťou budeš dobrým kormidelníkom? Je mi ľúto, ale nechcem, aby si pre mňa pracoval." Mladý muž padol kormidelníkovi k nohám a povedal: ,,Odpusť mi, prosím, odpusť mi ! Máš pravdu! Máš pravdu! Nedáš mi ešte druhú šancu?" Kormidelník povedal:,, Nie, dnes ťa už nemôžem prijať. O niekoľko týždňov sa môžeš vrátiť. Keď sa vrátiš, poviem ti presne to isté,  ale možno dovtedy sa naučíš trochu trpezlivosti.  Boh vie koľkokrát si budeš musieť vypočuť moju prednášku, ale ak uspeješ, prijmem ťa do učenia." Mladý muž súhlasil s touto podmienkou. Povedal: „Nabudúce, keď prídem, prosím opäť ma preskúšaj. Urobím všetko, aby som v tvojej skúške obstál." Prešlo niekoľko týždňov. Raz ráno sa mladý muž znova ukázal na brehu rieky. Kormidelník bol veľmi šťastný, že ho vidí. Teraz bol kormidelník inšpirovaný dať mu svoju prednášku aspoň dvadsaťkrát. Mládenec si ju  zakaždým trpezlivo vypočul a povedal:,, Som veľmi šťastný a vďačný, že mi radíš. Naozaj sa chcem stať vynikajúcim kormidelníkom ako si ty."Na konci dňa starý muž povedal: ,,Teraz si skúšku urobil. Ponechám si ťa ako svojho učňa. Môžeš prísť zajtra, začnem ťa učiť, ako kormidlovať loď." Sri Chinmoy: Amusement I Enjoy Enlightenment I Study, Part 2