Sila Gayatri Mantry

V Indii opakujeme Gayatri mantru, aby sme získali osvietenie: Aum bhur bhuvah svah Tat savitur varenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yo nah pracodayat " Meditujeme na transcendentálnu slávu Najvyššieho Božstva, ktoré je v srdci zeme, v živote oblohy a v duši Neba. Kiež prebudí a osvieti našu myseľ." Gayatri je najvyššia bohyňa. Uctieva ju Brahma, Višnu, Šiva a ostatní kozmickí bohovia. Táto bohyňa prebýva v každom ľudskom srdci v podobe labute. Ak meditujete a ponoríte sa hlboko dovnútra, uvidíte labuť, a to je bohyňa Gayatri. Labuť je symbolom realizácie Boha. Hovorí sa, že ak dokážete opakovať Gayatri mantru sedemkrát nanajvýš dušeplne, všetky vaše hriechy budú očistené; všetka vaša minulá zlá karma bude zrušená. A znova, hovorí sa, že ak dokážete opakovať túto mantru desaťkrát nanajvýš dušeplne, realizujete Najvyššie; získate realizáciu Boha. Nakoniec, ak ju dokážete opakovať sedemnásťkrát nanajvýš dušeplne, pôjdete za realizáciu Boha. Našou filozofiou je tiež seba prekonanie. Ale v prípade Gayatri mantry, tá vec, ktorá podľa tradície stojí nad realizáciou Boha, je celkom neočakávaná. Hovorí sa, že ak opakujete mantru sedemnásťkrát, budete oslobodení od hriechov, ako je zabite kravy alebo Brahmína. Tieto dva hriechy sa považujú za najhoršie možné hriechy, a tak ich anulovanie je v poradí dôležitosti nad realizáciou Boha. Znova nás to privádza otázke Brahmínov a Kšatriov. Pretože sú Kšatriovia mocní, Brahmíni sa obávajú, že by ich Kšatriovia zabili. A tak objavili tajný spôsob, ako si zabezpečiť ochranu! z knihy Sri Chinmoy: The Earth-Illumination-Trumpets Of Divinity's Home, Part 2.