Ako Šiva dostal meno Rudra

Raz sa Brahma a Višnu spolu rozprávali a rozprávali a rozprávali . . .  do nekonečna. Vo všetkom sú nekoneční! Ak sú ticho, vtedy neprehovoria ani len slovo po tisíce rokov. A znovu, ak začnú rozprávať, dokážu bez prerušenia rozprávať tisíce rokov. Pri tejto príležitosti, keď sa tešili zo svojho nesmrteľného rozhovoru, zrazu sa objavil Šiva. Z nejakej príčiny má Šiva občas veľmi drsné spôsoby. V ten deň bolo na ňom všetko drsné, neohrabané. Šiva nie je kultivovaný ako ostatní kozmickí bohovia. Okolo krku nosí náhrdelník z lebiek; je ozdobený hadmi; jeho priatelia sú duchovia a jeho obľúbené miesto je kremačné údolie. Šivove zvyky nie sú príjemné. Môžeme povedať, že nie je spoločenský. S týmto neuhladeným zovňajškom navštívil Brahmu a Višnua. Višnu spoznal Šivu ale Brahma nie. Brahma sa na votrelca náramne rozzúril. „Ako sa opovažuješ prísť sem a postaviť sa pred nás?!" vykríkol. „My sme dvaja kozmickí bohovia! Nemáš k nám žiaden rešpekt!" „Nespoznávaš Pána Šivu?" povedal Višnu.
„Toto nie je Šiva!" namietol Brahma. V tej chvíli mu Višnu otvoril tretie oko. „Ó môj Bože," povedal Brahma, „je to Šiva! Prosím, odpusť mi, odpusť mi!"
„ V poriadku, odpúšťam ti!" súhlasil Šiva. Šiva sa najprv rozhneval, keď ho Brahma urážal. Chcel otvoriť svoje tretie oko a zničiť Brahmu raz a navždy. Ale keď Brahma prosil o odpustenie, Šiva vyniesol do popredia svoj aspekt súcitu. Odpustil Brahmovi bezpodmienečne. Ale Brahma stále nebol úplne spokojný. Povedal Šivovi: „ Musíš dokázať, že si mi odpustil." „Ako ti to mám dokázať?" pýtal sa Šiva „Musíš sa inkarnovať do mojej rodiny, „vyhlásil Brahma. „Musíš sa narodiť ako môj syn." „V poriadku, inkarnujem sa do tvojej rodiny. Budem tvojím synom." súhlasil Šiva. Keď už bolo dohodnuté, že sa Šiva narodí na zemi ako Brahmov syn, Šiva Brahmu a Višnua opustil. Pretože sa Višnu a Brahma spolu takú dlhú dobu zhovárali, obaja boli úplne vyčerpaní. Višnu povedal: „Trochu si oddýchnem." „Ja si tiež oddýchnem, iba na chvíľku," dodal Brahma. Hneď ako si Višnu ľahol, zaspal a začal chrápať. Bol úplne v inom svete. Brahma si ľahol vedľa Višnua. Ležali tesne blízko seba. Brahma bol stále čiastočne bdelý. Vo chvíli, keď Višnu zaspal, stalo sa niečo neobvyklé. Z jeho ucha vyšla maličká bytosť, ktorá chcela zjesť trochu medu. O niekoľko minút neskôr sa Višnu prebudil. Medzitým z jeho druhého ucha vychádzala ďalšia bytosť. Vyzerala skoro ako hmyz. Samotnou podstatou hmyzu je štípať, a tak chcela Brahmu poštípať.  Tieto dve malé bytosti boli nepriateľské sily alebo démoni. Volali sa Madhu a Koitava. Madhu znamená med a Koitava je zo slova „kit", čo znamená hmyz. V našej indickej mytológii sa tieto dve mená často vyskytujú. Madhu a Koitava zistili, že najbližšia osoba bol Brahma a obaja ho chceli zabiť. Boli ako stelesnené zlo. Hoci jeden z nich vyzeral ako hmyz a druhý bol veľmi maličký, démoni môžu na seba zobrať akúkoľvek podobu. A tak sa Madhu a Koitava zrazu stali obrovskými a mocnými. Vyzerali veľmi odporne a navyše boli neznesiteľne tuční. Keď Madhu a Koitava získali obrovskú a hrôzostrašnú podobu, schmatli Brahmu a začali proti nemu bojovať. Kričal: „Čo to robíte?"  Bránil sa, ale nedokázal ich zabiť a oni takisto nevedeli zabiť jeho. Vtedy sa objavil Višnu. Bol veľmi nahnevaný. „Vy dvaja ste vyšli z môjho tela a takto sa správate?!" zahrmel. Potom obidvoch démonov zničil. Brahma bol veľmi šťastný, keď videl Madhu a Koitava ležať mŕtvych. Začal meditovať. Zrazu povedal: „Šiva mi sľúbil, že sa inkarnuje do mojej rodiny. Povedal, že bude mojím synom. Vidíte jeho klamstvá! Šiva nikdy nedodrží svoj sľub, nikdy, nikdy, nikdy!"  Brahma sa na chvíľu zamyslel a potom pokračoval: „Musím sa modliť k Šivovi a znovu mu pripomenúť jeho sľub. Sľúbil, že ku mne príde ako môj syn." Tak sa Brahma päťtisíc rokov modlil k Šivovi, ale Šiva sa vôbec neukázal. Jedného dňa začal Brahma roniť horké slzy, pretože Šiva nedodržal svoj sľub. Brahma povedal: „Už nedokážem takto zbytočne pokračovať. Aj keď Šiva videl moje slzy, stále neprichádza. Plačem ako dieťa, ale on je hluchý k mojim modlitbám. Práve som sa rozhodol, že spácham samovraždu. Šiva je klamár. Nikdy nepríde. A tak bude pre mňa najlepším východiskom sebaobetovanie." Keď to Brahma dopovedal, spáchal samovraždu. Hneď ako to urobil, Šiva vyšiel von z jeho úst. Šiva plakal a plakal a v tej chvíli Brahma ožil. Brahma bol veľmi šťastný že vidí svojho syna. Keď si všimol Šivove slzy, bol plný záujmu. „Prečo plačeš, moje dieťa?" opýtal sa. Šiva povedal, že plače, pretože teraz, keď sa inkarnoval, vstúpil do sveta nevedomosti. Z toho dôvodu mu Brahma dal meno Rudra, čo znamená: „Ten, kto žalostne plače". To meno má ešte jeden význam: „Ten, kto ničí". Ako plynul čas, Šiva neskôr prejavoval aj tento druhý aspekt, používajúc silu svojho tretieho oka. Tak to bol príbeh, ako Šiva dostal meno Rudra. z knihy Sri Chinmoy: The Earth-Illumination-Trumpets Of Divinity`s  Home, Part 1.