Ardžuna navštívi päť posvätných miest

Tento príbeh je o Ardžunovi, ktorý bol tretím spomedzi Panduovských bratov. Ardžuna chcel ísť na púť. Každý vie, že ak sa vydáte na púť,  ak sa modlíte a meditujete na určitých posvätných miestach, potom získate zvláštne požehnania od kozmických bohov a bohýň. Pokiaľ išlo o Ardžunu, chcel získať schopnosť zničiť svojich nepriateľov. Ardžuna sa vydal na púť sám. Chcel navštíviť päť veľmi dôležitých pútnických miest, ktoré sa nachádzali na pobreží južného mora. Navštívil všetky tieto známe miesta, ale na každom mieste bol veľmi sklamaný, pretože tam nenašiel ani jedného človeka, ktorý by sa modlil a meditoval. „Niečo tu nie je v poriadku,“ povedal si. „Buď som omylom prišiel na nesprávne miesta, alebo niečo nie je s týmito svätými miestami v poriadku .“ Keď Ardžuna navštívil piate a posledné miesto, začal sa vracať domov. Jeho myseľ bola naplnená smútkom. Po krátkej dobe zbadal jedného mudrca meditovať. Ardžuna prišiel k mudrcovi a povedal: „Ó mudrc, navštívil som päť posvätných pútnických miest. Ako to, že sa tam nikto na brehu rieky  nemodlí a nemedituje?“Je na to jeden zvláštny dôvod,“ odpovedal mudrc. „Prosím, objasni mi túto záhadu,“ žiadal Ardžuna. Mudrc povedal Ardžunovi: „Tu je dôvod. Ak tam pôjdeš, tak predtým, než sa začneš modliť, musíš sa najprv okúpať v rieke. Ale keď ľudia vstúpia do rieky, vynorí sa odtiaľ hrozný netvor a zožerie ich. Žije pod vodou. Raz keď vstúpiš do rieky, už sa nevrátiš späť. Toto sa stáva na každom posvätnom mieste. Preto sa tam  už nikto nechodí modliť a meditovať. Boja sa. Vedia, že sa najprv musia okúpať vo vode, ale nechcú, aby ich zabili tie vodné príšery.“Och, to je ten dôvod?“ povedal Ardžuna. „Potom sa tam vrátim. Chcem to vidieť na vlastné oči. Ja sa nebojím!“ Ardžuna išiel k najbližšiemu posvätnému miestu a vstúpil do vody. V tom momente ho schmatol obrovský krokodíl do svojich čelustí a začal ho sťahovať pod vodu. Krokodíl chcel Ardžunu zožrať, ale Ardžuna mal obrovskú silu a začal s krokodílom zápasiť. Pod vodou sa rozpútal veľký boj, ale nakoniec Ardžuna krokodíla porazil. Vyšiel von z vody, ťahajúc krokodíla za sebou. Hneď, ako sa krokodíl vynoril z rieky, premenil sa na tú najkrajšiu apsaru, či božskú nymfu. Ardžuna bol prekvapený: „Ako je to možné?“ nariekal. „Bojovala si so mnou tak divoko v podobe krokodíla a teraz si taká nádherná!“ Nymfa sa poklonila Ardžunovi. „Zachránil si ma, zachránil si ma! A teraz ťa prosím, aby si oslobodil aj štyroch ďalších krokodílov. Sú to moje priateľky.“Prečo vás postihol tento osud?“ opýtal sa Ardžuna. Nymfa odpovedala: „Raz jeden veľký mudrc meditoval na jednom z posvätných miest. Meditoval tak intenzívne, že sa kozmickí bohovia začali obávať. Požiadali nás, aby sme rušili jeho meditáciu, pretože ináč by ich prekonal v duchovnej a okultnej moci. Poslúchli sme tých veľkých kozmických bohov, a prišli sme k mudrcovi. Ale keď sme sa pokúsili vyrušiť ho v meditácii, nahneval sa a preklial nás, že sa budeme musieť inkarnovať ako krokodíly. Povedal, že budeme musieť žiť v riekach týchto piatich posvätných miest, a budeme zabíjať a požierať pútnikov, ktorí vstúpia do vody. A že tu budeme musieť zostať dovtedy, pokiaľ nepríde navštíviť tieto posvätné miesta niekto, kto je veľmi zbožný a zároveň ohromne mocný. Povedal nám, že nebudeme schopné toho človeka zožrať . Bude s nami bojovať a porazí nás. A potom, keď nás vynesie von z vody, tak sa znovu staneme apsárami. Tak dlho sme čakali na tvoj príchod! Dnes si ma zachránil a ja som ti veľmi vďačná. Prosím, prosím, zachráň aj moje priateľky!“ Ardžuna vedel, že musí oslobodiť ďalšie štyri nymfy od  ich smutného osudu. Išiel na každé miesto, vstúpil do vody a bojoval s obrovskými krokodílmi, ktorí ho napadli. Jedného po druhom, ich všetkých porazil a vyniesol ich von z vody. Týmto spôsobom ich dokázal oslobodiť od mudrcovej kliatby a prinavrátiť im späť ich krásnu podobu. The Earth-Illumination-Trumpets Of Divinity's Home, Part 3 by Sri Chinmoy