Brahma sa snaží osvietiť Višwamitru a Vašištu

Mudrc Vašišta meditoval pod vodou dvanásť rokov. Chcel sa stať duchovne najmocnejšou bytosťou. Keď vyšiel von z vody, videl, že jeho najdrahší žiak, Hariščandra, má vážny problém. Mudrc Višwamitra navštívil Hariščandrov palác a požiadal ho, aby urobil určité veci. Pretože Hariščandra nebol schopný splniť svoj sľub, musel opustiť svoje kráľovstvo, predať svoju manželku a dieťa a začať pracovať ako obchodník. Keď Vašišta videl, že Hariščandra podstupuje toľké utrpenie, preklial Višvamitru: „Môj najdrahší kráľ kvôli tebe trpí ,“ povedal. „Si taký krutý. Preklínam ťa! Premeníš sa na vtáka!“ Višvamitra vzápätí preklial Vašištu: „Ty sa tiež premeníš na vtáka!“ Ó Bože, obaja sa premenili na obrovských vtákov a začali sa biť na oblohe! Keď mávali  krídlami, ničili stromy, domy, všetko. Celé stvorenie bolo rozbité na kúsky, pretože proti sebe tak nemilosrdne bojovali. Keď Brahma videl pohromu, ktorú spôsobovali títo dvaja obrovskí vtáci, rozhodol sa, že niečo urobí. Odstrihol im krídla, takže už viac nemohli lietať. Hoci nemohli lietať, naďalej pokračovali v boji, tvárou v tvár proti sebe, na zemi. Zúrivosť ich vôbec neopúšťala. Brahma ich znovu pozoroval a povedal: „To, čo som urobil, nestačilo. I bez krídel stále pokračujú vo vzájomnom ničení. Vidím, že celé moje stvorenie bude o nejakú dobu  zničené. Musím urobiť niečo viac.“ Brahma meditoval tisíce rokov, aby získal silu a nakoniec bol schopný premeniť tieto dva vtáky späť na ľudské bytosti. Keď na seba znovu vzali svoju ľudskú podobu, Brahma im povedal: „Nehanbíte sa? Navzájom ste sa prekliali, aby ste sa premenili na vtáky a potom ste tak bezcitne proti sebe bojovali. Zničili ste celý svet kvôli svojmu osobnému sporu. Teraz buďte aspoň ako dve obyčajné ľudské bytosti. Dokonca ani obyčajné ľudské bytosti proti sebe nebojujú tak, ako ste bojovali vy. Nežiadam vás, aby ste boli svätí. Staňte sa aspoň slušnými ľudskými bytosťami.“ Takto sa Brahma pokúsil osvietiť mudrcov. Tí sa navzájom objali a sľúbili, že už spolu nebudú bojovať. Nanešťastie, ich prímerie netrvalo dlho. Neskôr znovu začali proti sebe bojovať. Väčšina ľudí hovorí, že Vašišta mal vyššiu múdrosť, zatiaľ čo ostatní tvrdia, že celú záležitosť začal práve on. Každý mudrc má svojich vlastných prívržencov. Hoci obaja boli veľkí, ani jeden z nich nedokázal poraziť svoj hnev. The Earth-Illumination-Trumpets Of Divinity's Home, Part 2 by Sri Chinmoy.