Brahma všetko pohltí

Jedného dňa vstúpila do Brahmu pýcha. Povedal: „Pretože som samý oheň, dokážem všetko pohltiť. Takže teraz všetko pohltím a dokážem, že som najväčší z kozmických bohov. Kto sa proti mne opováži postaviť? Dokážem prehltnúť oheň. Som samý oheň! Som Brahma!“ Keď Višnu videl, kam až siaha Brahmova pýcha, zobral na seba podobu malého päťročného chlapca. Malý chlapec prišiel pred Brahmu, držiac v ruke suché tŕstie a povedal mu : „Pán Brahma, ty si najväčší zo všetkých bohov. Tu je suché tŕstie. Uvidíme, či ho dokážeš spáliť alebo prehltnúť.“ Brahma okamžite obklopil malého chlapca plameňmi. Plamene chceli pohltiť nielen trstinu, ale aj malého chlapca. Ale hoci  intenzívne horeli, nemohli malého chlapca pohltiť,  ba dokonca sa ani nedotkli suchého tŕstia v jeho ruke. „Ako je to možné?“ zvolal Brahma. „Dokážem spáliť všetko, ale toto obyčajné suché tŕstie a tento malý chlapec sú nad moje schopnosti. Nerozumiem tomu.“ Potom Višnu vzal na seba svoju skutočnú podobu a povedal Brahmovi: „To všetko je kvôli tvojej pýche. Chcel som zlomiť tvoju pýchu a ukázať ti, že nedokážeš ublížiť ani obyčajnému tŕstiu. Teraz by si sa už nemal chvastať. Musíš zostať ticho.“ Takto Višnu pokoril Brahmu. The Earth-Illumination-Trumpets Of Divinity's Home, Part 1 by Sri Chinmoy.