Brahmova pýcha

Toto je príbeh o Brahmovi, našom Stvoriteľovi. Jedného dňa Brahma meditoval. Vo svojej meditácii išiel vyššie než najvyššie a hlbšie než najhlbšie. Bol jednoducho v extáze. „Ako si len prajem, aby som všetok svoj čas strávil v tejto úžasnej meditácii!“ pomyslel si. Zrazu sa pred ním zjavila veľmi krásna nymfa. Volala sa Mohini. Povedala Brahmovi: „Chcem sa za teba vydať.“ Brahma sa nazlostil. „Prežíval som takú extázu, blaženosť a ty si sem prišla, aby si ma okúzlila?! Nikdy si ťa nevezmem! Nepribližuj sa ku mne! Okamžite odíď!“ Mohini to hlboko urazilo. „Áno, hneď odídem, ale ešte predtým ťa prekľajem. Odteraz ťa nikto nebude uctievať! Nikto! Ostatných kozmických bohov budú uctievať a zbožňovať, ale teba nikdy, nikdy  nebude uctievať  žiadna ľudská bytosť!“ Kliatba  Mohini sa naplnila. Brahma už viac nebol uctievaný. Cítil sa úboho, a tak išiel k Višnuovi po radu. Keď čakal v jeho paláci, zbadal tam niekoho, kto sa na neho úplne podobal, až na to, že mal desať hláv. Potom uvidel ďalšiu postavu, ktorá sa na neho podobala, lenže mala sto hláv. Nakoniec uvidel tretiu postavu s tisíc hlavami. Všetci vyzerali  ako Brahma, ale on mal iba štyri hlavy. Keď k nemu prišiel Višnu, Brahma sa ho opýtal: „Kto sú tieto postavy?“  Višnu mu odpovedal: „Toto sú všetko Brahmovia ako ty. Ty nie si jediným Brahma! Musíš vedieť, že existuje mnoho svetov a každý svet má jedného Brahmu, jedného Stvoriteľa. Existujú stovky svetov a stovky Brahmov. Všetci vyzerajú rovnako ako ty, ale majú oveľa, oveľa viac hláv.“ Úbohý Brahma! Prišiel za Višnuom po útechu, ale Višnu  zlomil jeho pýchu. Potom mu Brahma povedal o kliatbe Mohini a veľmi pokorne sa ho spýtal, ako by mohol zrušiť tú kliatbu. Višnu povedal: „Kliatbu Mohini môžeš zrušiť, len ak ma poslúchneš. Musíš meditovať 60 000 rokov a potom musíš ísť k posvätnej rieke Ganga a okúpať sa v nej. Iba vtedy budeš oslobodený od kliatby.“ V indickej mytológii sa hovorí, že kliatba trvá 60 000 rokov a musíte meditovať 60 000 rokov, aby ste sa jej zbavili. Tak musel úbohý Brahma meditovať veľmi, veľmi dlhý čas. The Earth-Illumination-Trumpets Of Divinity's Home, Part 1 by Sri Chinmoy.