Indra stráca svoje kráľovstvo

Indra je kráľ kozmických bohov. Raz do neho vstúpila pýcha. Pretože bol najvyšším v Nebi, prestal si všímať Prakriti, Matku Zem. Prakriti bola taká nahnevaná, že prekliala Indru. Povedala mu: „Stratíš všetko, čo máš: svoj trón, svoje kráľovstvo, všetko. Dokonca aj Brihaspati, tvoj Guru, ťa prekľaje." Keď ho Prakriti prekliala, Indra bol veľmi smutný a deprimovaný, úplne prepadol zúfalstvu. Neskôr ho navštívil jeho vlastný Guru, Brihaspati, ktorý je Guru všetkých kozmických bohov. Indra bol taký smutný, že nepreukázal svojmu Guruovi žiaden rešpekt. Dokonca ani nevstal. Brihaspati sa nazlostil. Povedal: „Ako je možné, že zo všetkých kozmických bohov, práve  ty mi nepreukazuješ žiadnu úctu? Nevieš, kto stojí pred tebou? Tvoj vlastný Guru! Preklínam ťa! Stratíš svoje kráľovstvo, stratíš svoj trón, stratíš všetko svoje bohatstvo. Prídeš o všetko, čo máš. Staneš sa žobrákom." Kliatba od Prakriti a od Brihaspati sa naplnila. Indra sa stal úplným žobrákom. Brihaspati ho ľutoval a trochu pozmenil svoju kliatbu. Povedal Indrovi: „Keď uplynie 60 000 rokov, vrátim ti tvoje kráľovstvo." A tak sa Indra modlil a meditoval 60 000 rokov a jeho kráľovstvo mu bolo navrátené. Ale všimol si, že jeho kráľovstvo už nebolo také krásne, ako predtým. Jeho palác bolo potrebné prestavať a mnoho ďalších miest porebovalo opravu. Indra bol smutný, pretože jeho kráľovstvo už nemalo svoju pôvodnú dokonalosť. A tak si najal Nebeského architekta, Višvakarmu, aby urobil, čo treba. Višvakarma pracoval mnoho mesiacov. Mesiace sa stali rokmi, ale Indra stále nebol spokojný. Stále nachádzal chyby na Višvakarmovej práci. Každý deň si Višvakarma musel vypočuť nadávky a urážky od Indru. Okrem toho už nemal čas na inú dôležitú prácu, a tak sa cítil mizerne. Jedného dňa Višvakarma zašiel za Pánom Višnu a povedal: „Ó Višnu, prosím zachráň ma, zachráň ma! Indra ma požiadal, aby som prestaval jeho kráľovstvo. Ako ťažko som pracoval, aby som ho potešil, ale on nie je s mojou prácou spokojný. Iba ma hreší a uráža."
„Uvidíme, čo môžem urobiť,"
odpovedal Višnu. Višnu zobral na seba podobu mladého chlapca a prišiel k Indrovi. „ Toto je tvoje kráľovstvo?" opýtal sa ho. „Samozrejme, že je to moje kráľovstvo!" povedal Indra. „kto iný by mal také kráľovstvo? Ja som ho vytvoril. Obdivuješ ho, pretože je veľmi nádherné?" „ ( chýba text v origináli:o)" „Čo tým myslíš?" nariekal Indra. „Hovoríš:  už žiaden ďalší Indra a žiaden ďalší Višvakarma. Znamená to, že existuje viac Indrov a viac Višvakarmov?"
„Áno, áno, sú aj ďalší,"
tvrdil chlapec. Indra sa nazlostil. Keď si pomyslel, že existuje viac než jeden Indra, úplne stratil všetok záujem o svoje kráľovstvo. Vôbec mu nevadilo, že existuje viac Višvakarmov. Ale tolerovať viac Indrov, to bolo pre neho príliš. „Už nechcem toto kráľovstvo," povedal Indra smutným hlasom. „Čo si teraz počnem?" Višnu znovu na seba zobral podobu kozmického boha. Povedal Indrovi: „Choď a okúp sa v rieke. Budeš očistený. Potom, uvidíš, že tvoje kráľovstvo, tvoj palác a všetko tvoje vlastníctvo sú také nádherné a také dokonalé, ako boli predtým, než ťa Prakriti prekliala." A tak Indra získal späť svoje kráľovstvo a bol úplne spokojný. z knihy Sri Chinmoy: The Earth-Illumination-Trumpets Of Divinity's Home, Part 1