Koniec rodu Kšatriovcov

Ako viete, v Indii myslíme na spoločnosť ako na veľkú rodinu. V tejto rodine sú štyri triedy alebo kasty, ktoré pracujú na tom, aby rodina fungovala harmonicky. Týmito štyrmi skupinami sú: brahmíni, kšatriovia, vaišiovia a šudrovia. Brahmíni chránia rodinu pred nepriateľskými útokmi  silou svojich modlitieb a meditácií. Kšatriovia sú bojovníci. Chránia rodinu silou svojej fyzickej zdatnosti. Vaišiovia sú obchodníci a kupci. Živia rodinu. A šudrovia slúžia ostatným. Nemajú peniaze ani intelekt, ale svojimi silnými rukami slúžia ostatnej rodine. Duchovní učitelia indickej minulosti pochádzajú buď z triedy brahmínov alebo kšatriov. Sri Ramačandra, Sri Krišna, Sri Čaitanya, Sri Ramakrišna a Sri Aurobindo, keď spomeniem len niektorých, boli všetci buď brahmíni alebo kšatriovia. Brahmíni i kšatriovia majú obrovskú pýchu kvôli svojmu postaveniu v spoločnosti. Hoci vaišiovia živia rodinu, nedávajú najavo tak veľa pýchy. Cítia, že nemajú schopnosť modlitby brahmínov, či silu a jemnosť kšatriovcov. Šudrovia, keďže sú služobníkmi, nemajú žiadnu pýchu. Tento príbeh je o hneve syna brahmína na celú kastu kšatriovcov. Bol raz jeden kráľ, ktorý sa modlil k Brahmovi, aby ho urobil nanajvýš mocným. Brahma mu dal tisíce zbraní a kráľ sa stal skutočne všemocným na zemi. Jedného dňa išiel kráľ poľovať so svojou družinou. Po nejakej dobe sa unavil. Objavil malú chalúpku, ktorá stála neďaleko a tak tam išiel, aby si vypýtal pohár vody. V chalúpke býval mudrc menom Džamadagni. Tento mudrc povedal kráľovi: „Požiadal si ma iba o trochu vody. Ale ty si kráľ. Ak by si sa chcel spolu so svojimi vojakmi aj najesť, môžem vás všetkých nakŕmiť.“ Kráľ bol jednoducho v úžase. „Si taký chudobný! Ako nám môžeš obstarať jedlo? Nevidíš, koľko vojakov ma sprevádza?“ Mudrc bol neoblomný. „Určite budem schopný vás nakŕmiť,“ povedal. „Prosím, pozvi všetkých svojich vojakov, aby prišli.“ Na kráľov rozkaz všetci vojaci prišli a posadili sa. Džamadagni im ponúkol prepychové jedlo. Medzitým kráľ začal byť zvedavý, ako tento mudrc dokázal nakŕmiť toľkých ľudí. Kráľ si všimol, že mudrc nemá nič okrem jednej kravy. Meno tej kravy bolo Kamadhenu. Dhenu znamená krava a kama znamená túžba. Táto krava dokázala splniť každé želanie. Mudrc požiadal kravu, aby vytvorila hostinu pre kráľovu armádu, a tak krava vykúzlila jedlo a nápoje v hojnej miere. Kráľ povedal mudrcovi: „Takáto krava by mala patriť iba kráľovi. Prosím, daj mi ju.“ „Dokonca i keď si kráľ, nemôžem ti venovať túto kravu,“ vyhlásil mudrc. Kráľ bol zarazený mudrcovým odmietnutím. Prosil mudrca, aby mu odovzdal kravu, ale mudrc sa jej nechcel vzdať. Nakoniec, kráľ, ktorý bol kšatrijom, sa rozhodol použiť silu a zmocniť sa kravy. Spolu so svojimi vojakmi bojoval proti mudrcovi, ale mudrc bol veľmi, veľmi mocný. Svojimi duchovnými zbraňami zabil mnoho kráľových vojakov a porazil kráľa. Kráľ sa plný hnevu vrátil do svojho kráľovstva a zhromaždil silnejšiu armádu. O niekoľko mesiacov neskôr sa znovu vrátil, aby zaútočil na mudrca a zmocnil sa kravy. Nanešťastie, teraz mudrca zabili a kravu ukradli. Syn Džamadagniho, Parašuram, sa počas tohto boja nenachádzal v dome svojho otca. Keď sa vrátil a zistil, že jeho otec bol zabitý a krava unesená, nahneval sa. Zaprisahal sa, že pozabíja všetkých kšatriov. „Zabijem každého, kto patrí do tejto kasty,“ povedal. Podľa našej indickej tradície Parašuram pozabíjal všetkých kšatriov dvadsaťjedenkrát po sebe, pretože kráľ zabil jeho otca. Keď Parašuram zničil celý kšatriovský rod , povedal: „A teraz prišiel čas, aby som meditoval.“ Začal meditovať a v tranze sa vzdal svojho života. Predsa len, náš rod kšatriovcov bol nejakým spôsobom oživený a stalo sa, že dokonca aj najvyšší duchovní Majstri sa narodili v rodine kšatriov. The Earth-Illumination-Trumpets Of Divinity's Home, Part 2 by Sri Chinmoy.