Krišna sa modlí, aby mal syna.

Pán Krišna veľmi túžil mať syna. A tak išiel po radu k jednému svätcovi. Keď svätec uvidel Pána Krišnu, bol zaplavený radosťou. Všetci ľudia vykrikovali: „Krišna prišiel, Krišna prišiel!" a začali Krišnu uctievať. Svätec sa opýtal Krišnu: „Prosím povedz mi, čo môžem pre teba urobiť. Je niečo, čo by si odo mňa chcel?" Krišna odpovedal: „Mám iba jedno želanie. Chcem mať syna. Prosím, povedz mi, ako môžem mať syna." „V tomto prípade ti môže pomôcť iba Pán Šiva," povedal svätec. „Musíš sa modliť k Pánu Šivovi. Najprv musíš natrhať tisíc kvetov. Týmito kvetmi musíš uctievať Pána Šivu mnoho rokov. Keď Pán Šiva bude potešený tvojím uctievaním, dá ti syna." Krišna opustil svätcovu chalúpku a odišiel do ústrania. Posypal svoje telo popolom a jeho odevom bola iba kôra stromu. Roky a roky sa modlil, aby mohol zazrieť Pána Šivu a požiadať ho o láskavosť. Parvati svojím tretím okom videla, ako sa Krišna modlí a modlí celkom sám hlboko v lese. Povedala svojmu manželovi: „Môj Pane, čo to robíš? Prečo mu neodpovedáš? Pán Krišna ťa uctieva už mnoho rokov, iba teba." „Čo chceš, aby som urobil?" pýtal sa Šiva „Len choď a postav sa pred neho," žiadala ho Parvati. „Vlastne, poďme za ním spoločne." Obaja, Parvati aj Šiva sa zjavili pred Krišnom. Šiva mu povedal: „Čo to robíš? Prečo práve ty, spomedzi všetkých ľudí, sa ku mne modlíš? Ty si Narajan, si Višnu, si avatár tohto obdobia, prenikáš všetkým. Prečo sa potom ku mne modlíš?" Krišna odpovedal: „Pán Šiva, viem, že si jediný, kto môže vyplniť moju túžbu." „Je nejaká túžba, ktorú si sám nedokážeš vyplniť?" spýtal sa ho Šiva. „Počul som, že túto túžbu môžeš vyplniť iba ty.  Preto som sa obrátil na teba," odpovedal Krišna. „Aké je tvoje želanie?" opýtal sa Šiva. „Chcel by som mať mať syna presne takého, ako si ty," povedal Krišna. „Musí byť úplne rovnaký ako ty, ináč ho nechcem." Šiva a Parvati sa obaja usmiali a ihneď Krišnovi udelili tento dar. Krišna sa vrátil domov a po nejakom čase jeho manželka, Jambavati, porodila syna. Dali mu meno Samba. Čo to znamená mať syna úplne rovnakého ako Šiva? Na jednej strane je Šiva neustále ponorený v tranze. Ale na druhej strane, jeho úlohou je ničiť. Zo zničenia prichádza premena. Tento chlapec, Samba, urobil počas svojho života veľa neznesiteľných skutkov. Napokon priniesol Krišnovej rodine úplný zánik. Môžeme povedať, že Krišna vedel, že premena je potrebná a premene musí predchádzať zánik. Preto sa modlil, aby mal syna, ako je Šiva. z knihy Sri Chinmoy: The Earth-Illumination-Trumpets Of Divinity's Home, Part 1