Šiva poskytne nový domov Parvati

Pán Šiva a Parvati žili na vrchole Himalájí. Niekedy bývali na hore Kailash, a niekedy na inej hore, ktorá sa volá Mandara. Jedného dňa povedala Parvati svojmu manželovi: „Môj Pane, každý má svoj  dom. Nemôžeme mať aj my dom? Keď je tu na vrchole hory horúco, veľmi trpím. Ty si vo svojom tranze, ale ja sa nedokážem tešiť z tranzu tak ako ty, preto neznesiteľne trpím. Prosím, daj mi dom, kde budeme bývať." Šiva bol vo svojom svete a nevenoval požiadavke svojej manželky žiadnu pozornosť. Prešlo niekoľko rokov a Parvati opäť predložila svoj návrh. „Môj Pane, prosím, majme dom," prosila. „Som veľmi chudobný," odpovedal Šiva. „Ako ti môžem dať dom? Môžeme bývaťpri kmeni stromu. Tam sa ukryješ v tieni. Strom nás ochráni." „Áno," povedala Parvati, „Strom nám do určitej miery poskytne tieň a prístrešok. Ale ak veľmi prší, čo môže strom urobiť? Keď príde hurikán, cyklón alebo monzún, čo sa stane? Príde dážď a všetko zničí."

„Som veľmi, veľmi chudobný. Čo mám robiť?" odpovedal Šiva. „Naozaj, si chudobný!" odvetila jeho manželka, „ale urobil si mnoho ľudí bohatými. Ako to, že si ostatných urobil bohatými a ty sám si zostal chudobný? Oni majú šťastie. Môžu od teba získať čokoľvek, po čom túžia, pretože sú tvojimi oddanými. Ale ak ja od teba niečo chcem, odmietneš ma. Som predsa tvoja manželka!" Parvati začala žalostne nariekať. Potom pokračovala: „Prosím ťa, môj Pane, zabezpeč pre nás dom. Neviem uniknúť pred dažďom. Dokážem znášať horúčavu, ale nie dážď." Šivovo srdce sa obmäkčilo. Povedal svojej žene: „Pretože som veľmi chudobný, nemôžem ti dať ozajstný dom. Ale keďže som sa modlil a meditoval veľmi veľa rokov, môžem ti urobiť túto láskavosť: Zmeňme svoj príbytok. Presuňme sa z tohto vrcholku hory. Už viac nezostaneme na hore  Kailaš alebo Mandara. Vstúpime do oblakov. Oblaky budú odteraz naším domovom. Zostaneme v nich a na zemi už viac nebudeme bývať. Nebudeme sa dotýkať zeme, preto nás neovplyvní dážď; ničnás už neovplyvní." A tak Šiva a Parvati vstúpili do oblakov, aby tam prebývali. Jedno Šivovo meno je Jimutabahin: „Ten, ktorý je v oblaku". Pán Šiva a Parvati stále žijú v oblakoch, pretože Šiva si nemôže dovoliť mať dom. z knihy Sri Chinmoy: The Earth-Illumination-Trumpets Of Divinity's Home, Part 2