Višvamitra prosí Vašištu o odpustenie

Je mnoho príbehov o Višvamitrovi a Vašištovi. Jeden z nich je hlboko dojímavý. Višvamitra chcel, aby ho Vašišta oslovoval Radžarši alebo Brahmarši, čo znamenalo: ten, kto dosiahol absolútne Najvyššie. Ale Vašišta ho tak odmietol oslovovať. Višvamitra povedal: „Ak nepovieš celému svetu, že som realizoval absolútne Najvyššie, potom zabijem všetky tvoje duchovné deti, jedného po druhom." Dokonca ani potom ho Vašišta neoslovoval týmto titulom, preto Višvamitra  zabil Vašištových sto žiakov, ktorých nazýval svojimi synmi. I napriek tomu Vašišta neprehlásil, že Višvamitra dosiahol stav Brahmarši. Jeho žena nariekala: „ Čo to robíš? Ak by si len povedal, že Višvamitra realizoval Najvyššie, ublížilo by to niekomu? Zabil všetkých tvojich žiakov. Bojím sa, že ak nesplníš jeho želanie, zabije aj teba."Napriek prosbám svojej ženy zostal Vašišta neoblomný. „Nie, nemôžem to urobiť," povedal. Som pripravený zomrieť, ak to bude nutné." Zvláštne, ale práve v tú noc prišiel Višvamitra zabiť Vašištu. Keď sa postavil pred dvere Vašištovej chalúpky, počul Vašištovu ženu, ako hovorí: „Prečo mu nechceš povedať, že
realizoval najvyššiu Pravdu?"
Potom počul Vašištovu odpoveď: „Pretože ho mám rád. Ak mu poviem, že v tomto období svojho života realizoval Najvyššie, potom to bude klamstvo. Bude si myslieť, že realizoval Najvyššie, ale nebude ešte schopný získať výsledky absolútneho Najvyššieho. Nebude schopný piť nektár. Nemôžem ho klamať, pretože ho mám rád." Vašištove slová sa dotkli Višvamitrovho srdca. Ihneď padol k nohám Vašištu a prosil o odpustenie. Vašišta mu v tej chvíli odpustil. Tým, že sa dotkol Vašištových nôh, Višvamitra dosiahol Najvyššie. V tom čase mali svätci podobný druh duchovnej alebo okultnej sily. Sri Aurobindo napísal o tejto udalosti príbeh. Má názov „Dokonalé odpustenie". Opisuje v ňom, ako Vašišta odpustil Višvamitrovi, napriek tomu, že zabil jeho sto žiakov. Keď som bol mladý chlapec, prepísal som tento príbeh na rýmovanú bengálsku báseň. O mnoho rokov neskôr som napísal aj anglickú verziu tejto básne. The Earth-Illumination-Trumpets Of Divinity`s  Home, Part 2