Pôvod Višnuovej Šudaršana čakry

Toto je príbeh ako vznikla Višnuova Šudaršana čakra. Asurovia, alebo démoni, boli veľmi zlí. Vždy týrali kozmických bohov. Raz kozmickí bohovia veľmi trpeli kvôli útokom zo strany démonov, a tak išli za Pánom Višnu. Chceli od neho pomoc pri boji s démonmi. Višnu im povedal: „Nemám dosť sily na to, aby som porazil alebo zničil démonov. Musím poprosiť o pomoc Šivu. Požiadam ho, aby mi dal špeciálnu zbraň, ktorá mi pomôže poraziť démonov." Keď Višnu prišiel k Šivovi, našiel Pána Šivu v tranze. Višnu nechcel rušiť Šivovu meditáciu, a tak sa začal modliť a modliť k Šivovi s nádejou, že jedného dňa vyjde zo svojho tranzu. Každý deň, roky a roky sa Višnu modlil k Šivovi, meditoval na Šivu a spieval Šivovo meno veľmi oddane. Každý deň Šivovi ponúkol tisíc lotosových kvetov. Každý raz, keď ponúkol Šivovi lotosový kvet, vyslovil Šivovo meno. Takto to išlo po dlhú dobu, ale Šiva stále zostal ponorený v tranze. Úbohý Višnu bol bezmocný! Démoni nemilosrdne týrali Bohov a on nebol schopný ich zachrániť. Nakoniec, po mnohých dlhých rokoch, Šiva vyšiel zo svojho tranzu. Radosť Višnu nepoznala hraníc. Utekal nazbierať tisíc lotosových kvetov, aby mohol uctievať Pána Šivu a požiadať ho o špeciálny dar. Šiva sa už rozhodol, že udelí Višnuovi dar, ale najprv chcel na Višnua zahrať trik. Potajomky išiel k miestu, kde Višnu položil lotosové kvety, a ukradol mu jeden kvet. Teraz tam bolo iba 999 kvetov. Keď Višnu urobil všetky svoje prípravy, začal uctievať Šivu nanajvýš oddane. Jeden po druhom ponúkal lotosové kvety a spieval meno Šivu. Keď prišiel na koniec, uvedomil si, že jeden kvet chýba. Napočítal iba 999. To znamenalo, že musí nájsť ešte jeden lotosový kvet. Namiesto toho si okamžite vytrhol jedno svoje oko a položil ho pred Šivu.     Keď Šiva videl, že Višnu má k nemu toľkú oddanosť, povedal: „Darujem ti čokoľvek, o čo ma požiadaš." Višnu povedal: „Prosím, daj mi niečo, čo mi pomôže poraziť démonov." Šiva odpovedal: „ Dám ti tento kruhový disk. Pomôže ti poraziť všetkých tvojich nepriateľov. Nezáleží na tom, koľko démonov bude útočiť na teba a na ostatných Bohov, ty ich všetkých dokážeš poraziť týmto diskom."
Meno toho disku bolo Šudaršana čakra. Keď sa Pán Krišna inkarnoval, Višnu mu dal túto čakru, pretože Krišna bol stelesnením Višnua. Krišna mohol kedykoľvek okamžite použiť tú čakru, bola jeho vlastným majetkom. Sri Čajtanja takisto použil niekoľko krát Šudaršana  čakru. Bol schopný ju vzývať a ona prišla k nemu. Vzýval ju napríklad, keď chcel zabiť Džagaja a Madhaja. Tí dvaja surovci ju uvideli prichádzať z Neba a veľmi sa vystrašili. Predtým, ako ich zasiahla, sa obaja vzdali Sri Čajtanjovi. Šudaršana čakra sa nehádže. Silou vôle sa posiela proti nepriateľovi. Rotuje veľmi, veľmi rýchlo, keď opustí prst, a zaženie nepriateľa. Sudaršana Čakra sama o sebe je kruh a má po obvode niečo ako hroty šípov. Má obrovskú okultnú a duchovnú silu všetko zničiť. Nikto sa nemôže postaviť proti Sudaršana Čakre.