Parvati žiarli na Gangu

Toto je príbeh o  žiarlivosti a neistote Parvati. Ako už viete, rieka Ganga pochádza z hustých vlasov Pána Šivu. Keď po prvýkrát zostúpila z Himalájí, zachytila sa do vlasov Šivu. Potom prešla pomedzi jeho vlasy a stala sa Gangou. V tom období, keď bola voda zapletená v Šivových strapatých vlasoch, Šiva si ju veľmi obľúbil. Venoval jej toľkú pozornosť, že jeho manželka, Parvati, začala veľmi žiarliť. „Môj manžel trávi všetok svoj čas tým, že  sa dotýka svojich vlasov," povedala. „Vôbec si ma nevšíma." Parvati žiarlila a prosila Šivu, aby sa nejakým spôsobom zbavil vody, zachytenej do jeho vlasov. Šiva nechcel vyhovieť jej požiadavke. Páčilo sa mu, že má vo svojich vlasoch  vodu. Parvati sa cítila veľmi zle. Jej syn, Ganeša, ju ľutoval. „Nemôžem vidieť, ako je moja matka smutná, deprimovaná, zamračená a nešťastná," povedal. „Musím niečo urobiť." Ganeša si pamätal jedného svätca, ktorý sa volal Goutama. Raz počas hladomoru nebolo nikde žiadne jedlo, ani na zemi ani v Nebi. Iba tento svätec mal zásoby potravín, a tak kozmickí bohovia prichádzali k jeho nohám. Všetci ho mali radi a zbožňovali ho. Ganeša cítil, že tento svätec jediný by mu mohol pomôcť, aby sa Ganga uvoľnila z vlasov jeho otca a mohla tiecť dolu do krajiny. Tak sa Ganeša rozhodol, že navštívi svätca Goutamu. Pred odchodom išiel za jednou slúžkou svojej matky. Volala sa Džaja. Povedal jej: „Prosím, urob mi láskavosť." „Samozrejme," ubezpečila ho Džaja. „Urobím pre teba čokoľvek, o čo ma požiadaš." Ganeša jej povedal svoj plán: „Idem do ašrámu svätca Goutamu, ktorý ponúkal bohom počas hladomoru svoje zásoby jedla. Ty si prosím, na seba zober podobu kravy. Ráno, keď svätec pôjde pásť svoje kravy, zničíš všetko obilie na poliach okolo jeho chalúpky. Musíš zničiť všetko obilie." Ganeša šiel navštíviť svätca, a ten ho prijal s veľkou láskavosťou a pohostinnosťou. Svätec bol veľmi poctený, že ho navštívil kozmický boh. Nasledujúce ráno, keď svätec zobral svoje kravy na pastvu, prišla tam zvláštna krava a začala ničiť všetko obilie na poli. Svätec prosil kravu, aby neničila obilie, ktoré bolo jeho jedinou potravou, ale krava naďalej všetko ničila. Nedokázal ju zastaviť. Nakoniec svätec zobral steblo trávy a  sa dotkol ním tela kravy. Krava padla na zem a v tej chvíli zomrela. Ganeša a ostatní bežali k tomu miestu. „Ty si svätec?" nariekal Ganeša.„Ako si mohol zabiť kravu? Je to najhorší možný hriech - zabiť kravu a navyše, ty si predsa Brahmín! Musíš zaplatiť za svoj zločin!" Svätec oľutoval svoj skutok a povedal: „Chcem zaplatiť odškodné za tento zlý čin. Som ochotný zaplatiť akúkoľvek pokutu, ktorú navrhneš. Prosím povedz mi, čo by som mal teraz urobiť!" Ganeša povedal: „Vzývaj Pána Brahmu. Čokoľvek ti povie, bude správne." Svätec začal vzývať Pána Brahmu a Brahma prišiel. Brahma už vedel, ako veľmi Parvati trpí kvôli Šivovmu záujmu o Gangu v jeho vlasoch. Brahma poradil svätcovi: „Ak chceš odpustenie za svoj skutok, potom musíš vyslobodiť Gangu zo Šivových vlasov. Nech voda tečie dolu na zem. Potom sa musíš okúpať v rieke Ganga. Keď to urobíš, budeš očistený a všetky tvoje hriechy budú zmyté." Svätec poslúchol Brahmu. Použil svoju duchovnú silu, aby priviedol vodu dolu na zem. Keď už Ganga poriadne tiekla, okúpal sa v nej a bol očistený. Ganešov plán sa podaril. Odkedy už Ganga nebola zapletená do Šivových vlasov, Parvati mala znovu  Šivu celkom pre seba a bola naplnená šťastím. Z knihy  Sri Chinmoy: The Earth-Illumination-Trumpets Of Divinity's Home, Part 2.